Dil Seçin


Libart International (English)
Libart USA (English)
Libart Middle East (English)
Libart Türkiye (Türkçe)
Libart UK (English)
Spanish (Español)
German (Deutsch)

Hareketli Skylight Çatılar

İnsanlık tarihi boyunca barınma, insanın güvenilir ve konforlu bir yaşam sürmesinin en önemli gerekliliklerinden biri oldu. Buna istinaden geçmişten günümüze mağaralar barınak, barınaklar ise daha gelişmiş yapılar haline geldi. Fakat güvenlik ile özgürlük arasındaki süregelen ikilem barınma ihtiyacı için de geçerliydi, yapılar bir yandan insana gereken güvenliği sağlarken, bir yandan da onların özgürlüğünü kısıtladılar.

Gelişen teknoloji ile artık bu ikilemin aşılması sağlanabilir! Konfor ve güvenlik bir sağlarken bir yandan da doğanın enerjisinin yapı içerisinde özgürce dolaşmasını mümkün kılan hareketli ışıklıklar sayesinde ferahlığı ve konforu bir arada yaşayabilirsiniz.

Hareketli Skylight Çatılar portföyler